Máy phát điện DEUTZ
Máy phát điện DEUTZ
- Công suất liên tục: công suất mà máy phát điện đáp ứng toàn tải nhưng mức tải trung bình không vượt quá 80% công suất liên tục cho mỗi 24 giờ hoạt động. Cho phép chạy quá tải 110% công suất trong 60 phút cho mỗi 12 giờ hoạt động.- Công suất dự phòng: công suất mà máy phát điện đảm bảo toàn tải...